Coachingskolen (Grunnlagt 2013) 

Ny mulighet, kull nr. 17, oppstart sommeren 2024
Led deg selv og andre fra hjertet

00

dager

00

timer

00

min

00

sek

Coachingskolen- for bedre tilstedelse, tillitsskapende kommunikasjon, evne til å takle vanskelige situasjoner og lede deg selv og andre fra hjertet 

Coachingskolen sommeren 2024

Du kan sikre deg en plass på kull nr. 17 på coachingskolen, med oppstart sommeren 2024

Den unike tilgangen til coaching, som har vært vårt varemerke de siste 11 årene er å få frem det beste i andre. Ved å lede oss selv og andre fra hjertet skaper vi indre forandringer som gir ytre resultater enten det gjelder i privatlivet eller på bunnlinjen i bedriften

                  photo-1580894732444-8ecded7900cd

"

Skap endringer fra hjertet og få redskaper til resten av livet

"Der den beste investering jeg har gjort i mitt liv, jeg har fått verktøy til å lede meg selv og andre fra hjertet. Det har gitt meg mer overskudd, glede og gjort at jeg ser nye muligheter og opplever en helt annen kontakt med og innflytelse på andre!"
Du kan sikre deg en plass her

Vi har levert coachingkurs og coachingutdannelse med tilstedeværelse, kvalitet, dypgående faglighet og tyngde til private og næringslivet de siste 11 årene!

Ta kontakt for å høre mer hva vi kan hjelpe deg eller din bedrift med!

Vårt mål er å gi deg innsikt i coachingens verden som handler om å ta utgangspunkt i hvor du er nå og hvor du ønsker å være. Vi har utdannet mange hundre coacher de siste årene og de sier at det er den beste utdannelsen de har deltatt på (flere av dem har mange års universitetsutdannelse og deltatt på andre typer coachingutdannelser). 

Vi skiller oss fra andre coachingskoler fordi vi er opptatt av å lede fra hjertet.

Det innebærer å kunne lytte til andre for å forstå hvor den andre kommer fra. Det handler om å være nysgjerrig på å forstå den andre. Det innebærer å kunne skape tillit og trygghet slik at den andre kan være ærlige. Det innebærer å være autensiske og ærlige i kommunikasjonen og forstå at vi lever innefra og ut og ikke utenfra og inn.

Vår måte å respondere på det som skjer i den ytre verden skaper vår indre livsopplevelse. Ulike personer kan erfare den samme situasjonen ganske ulikt. Hva er det som gjør det? Denne innenfra og ut tankegangen forsker vi på gjennom utdannelsen.

Utdannelsen er basert på kunnskap og har en teoretisk bakgrunn fra 8 års universitets utdannelse og en hovedfagsoppgave i motivasjon. I tillegg til utallige faglige rapporter om coaching, kurs og utdannelser innen coaching i inn og utland så har vi skapt en coachingskole som siden 2013 har utdannet flere hundre dyktige coacher. .

Vi avslutter coachingutdannelsen med et kursbevis

Ønsker du å gjøre en forskjell for andre mennesker ved å peke dem i retning av det som skaper deres opplevelse av livet? 

På bildet ser du Solveig, som hadde en drøm om å etablere barnehjem i Estland, da hun startet på Coachingutdannelsen. Det klarte hun, gjennom coaching, støtte og utfordring oppnådde hun drømmen om barnehjem i Tallin. Det har gått noen år, og nå har Solveig etablert barnehjem også i Riga. Det å kunne være med å hjelpe andre å oppnå sine drømmer gir ringvirkninger. Solveig hjelper så mange barn og unge gjennom sine barnehjem. Vi kan gjøre så mye mer sammen enn alene. Coaching handler om å hjelpe hverandre til å skape de endringene vi ønsker!

Coaching er den mest effektive måten å hjelpe deg selv og andre til å oppnå mål og skape endringer!

Påmelding her
CMU-Oslo-Sertifisering-Solveig2

Coaching er den beste måten å oppnå mål og flytte mennesker

I løpet av de siste 11 årene har vi hatt 16 kull gjennom Coachingskolen. Coaching er en effektiv metode, som hjelper deltakerne med ta sin kommunikasjon- og relasjons-kompetanse til et helt nytt nivå.

Utdannelsen er bygget på en faglig og praktisk forståelse for avanserte psykologiske prinsipper og effektiv kommunikasjon, og viser hvordan vi kan lede oss selv og andre fra hjertet slik at vi kan skape merkbare og meningsfulle forandringer.

Coachingskolen er laget for å skape endring og flytte mennesker 

photo-1557804506-669a67965ba0

På Coachingutdannelsen får du undervisning og trening i å forstå hvordan vi mennesker fungerer fra og hva som skal til for å skape en best kommunikasjon og resultater enten det er på hjemmebane eller på jobb. 

Utdannnelsen handler om å lede seg selv og andre fra hjertet


Tilstedeværelse-  du lærer hvordan du kan skape en tilstedeværelse som gir dyptgående kjemi og som er avgjørende for å kunne møte og lede andre mennesker

Trygg i deg selv- som coach lærer du redkaper som hjelper deg med å skape en god indre tilstand i deg selv og stå sterkere og være mer tilstede i deg selv. Det gjør deg i stand til å kunne handtere dine utfordringer på en mer hensiktsmessig og støttende måte enten det er i ditt privatliv eller på jobb.

Skape resultater- gjennom effektive strategier lærer å lede deg selv og andre mennesker, slik at du kan skape de resultatene du ønsker både hos deg selv og andre

Tillitsskapende kommunikasjon- vi trenger å lære å fange opp de non-verbale signalene og lære å målrette din egen verbale og non-verbale kommunikasjon slik at du når den andre og ikke snakker forbi. Ved å lære å skape et møte hvor den andre føler seg ivaretatt kan vi sikre at budskapene mottas effektivt.

For å sikre høy kvalitet og maks utbytte av utdannelsen har vi max antalle plasser på hver kurs. Det skaper rom for tilstedeværelse, refleksjon, dialog og sparring.

May-Bente Høiland Lode

“Jeg har utviklet meg selv og jeg har et eget firma som virkelig har vokst.

Det er fordi jeg fikk tryggheten i meg selv og fikk de som er rundt meg i mitt firma og til å vokse og det syns jeg var veldig veldig bra. Hvis du lurer på om du skal være med på Coach Mentor Utdannelsen, så GJØR DET. Du kommer ikke til å angre. Du kommer til å få så mye igjen for det. Du kommer til å bli tatt til et helt nytt nivå.

Jeg anbefaler det på det varmeste. Jeg anbefaler å gå hos May Bente fordi hun er kvalitet. Hun er helt fantastisk. Hun har hjulpet mange og jeg kjenner mange av dem personlig. Det er utrolig hva hun klarer å få frem.

Hun får det beste frem i oss. Hun får oss til å vokse og blomstre. Det du får igjen i forhold til det, det koster i forhold til hva du får igjen i verdi i form av vekst og kunnskap.

Det kan ikke måles i penger. Da er det man betaler lite i forhold og det er mulig å dele opp i delbetalinger. Jeg har blitt mye tryggere i meg selv, mer tro på meg selv, mye lettere for å sortere tanker. Jeg bruker det jeg har lært når jeg står fast for å komme meg videre. Stille de rette spørsmålene til meg selv. For Coach Mentor Utdannelsen handler om å lære å stille spørsmål og coache både deg selv og andre.”

Grunnlegger og daglig leder av Aktivt Pusterom

Hva er coachingskolen?

Coachingskolen er en  utdannelse hvor du lærer du lærer coaching som metode og får effektive og gode redskaper til å skape god kommunikasjon, forebygge konflikter, relasjonskompetanse og hvordan skape psykologisk trygghet og gjøre andre gode

Vi møtes til undervisning og all undervisningen blir opptatt, slik at du kan se opptaket flere ganger.

Vi møtes på Bryne

1 Modul mandag 24 juni  2024 

2. Modul tirsdag 24 juni  2024

Onlineundervisning

3. Modul  Torsdag 11 juli 

4. Modul Fredag 12 juli  

Onlineundervisning

5 Modul torsdag 10 august  (15.00-20.00)

6 Modul fredag 11 august (15.00-20.00)

Onlineundervisning

7 . Modul torsdag 21 august (15.00-20.00)


18

Hvem deltar?

Tidligere deltakere har vært

-lærere

-sykepleiere

-ledere

-arbeidsledige

-administrerende direktører

-HR-ledere

-økonomisjefer

-hjemmeværende

-sosionomer

-frisører

-grundere

-menn

-kvinner

-osv

De som deltar er i alle aldersgrupper fra 22 år  til 75 år og kommer fra alle slag bakgrunner. Felles er at de ønsker å bli gode i å kommunisere, skape gode relasjoner, blir gode til å lede seg selv og gjøre seg selv og andre gode. De forstår at for å skape en forandring, så må de selv være den forandringen. I løpet av coachingsutdannelsen  lærer de alt de trenger for å skape akkurat de forandringene de ønsker seg.

Hvis du er nysgjerrig og ønsker en samtale om coachingskolen er noe for deg, kan du booke en samtale her.

Book samtale
19

VIL DU BRUKE SOMMEREN 2024 TIL Å FÅ EN NY KOMMUNIKASJON OG RELASJONSKOMPETANSE?

VIL DU BLI BEDRE PÅ KOMMUNIKASJON? 

 • Vil du bli mer tilstedeværende og oppleve mer overskudd og energi?
 • Vil du lære å stå i vanskelige samtaler og oppleve en vinn- vinn situasjoner for begge parter?
 • Vil du lære å lytte og å være villig til å endre perspektiv, justere tilnærminger og lytte til andres forslag og ideer?
 • Vil du lære å forstå andre og hvordan du kan bruke respektfulle kommunikasjonsformer  som skaper en atmosfære av tillit og samarbeid?
 • Vil du gi ærlig og balansert tilbakemelding som er ment å hjelpe personen å lære og forbedre seg, ikke å kritisere eller dømme?
 • Vil du erfare fordelene ved å være mer til stede i samtalen, gi oppmerksomhet til den som snakker, og vise interesse for deres perspektiv?

Det nytter ikke å klage over at ting ikke er slik du skulle ønske det var. Det handler om å ta tak i det som ikke fungerer og skape den endringen du ønsker 

VIL DU FÅ EN BEDRE RELASJONSKOMPETANSE?

 • det handler om å utvikle selvbevissthet. Vi trenger å kunne forstå våre egne følelser, behov og reaksjoner for å kunne å kommunisere våre ønsker og grenser tydelig. Det er med på å skape et grunnlaget for et solid fundament i enhver relasjon.
 • empati er viktig for relasjonskompetanse. Evnen til å vise empati og forståelse for andres følelser er avgjørende for å bygge sterke og nære relasjoner. Coaching handler om å kunne sette seg oss i andres sko, oppleve verden fra den andres perspektiv og respondere og stille spørsmål med empati og omsorg
 • Gjennom å bruke coaching blir vi mer bevisste på egne følelser og hvordan ta ansvar for dem på en moden måte. Det gjør at vi bedre kan regulerer impulsive reaksjoner og finne løsninger som tar hensyn til andres behov og perspektiver og på den måten forebygge og handtere konflikter på en bedre måte

 • Konflikthåndtering: Emosjonell intelligens gir oss verktøyene til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte. Gjennom å være bevisst egne følelser og håndtere dem på en moden måte, kan vi bedre regulere impulsive reaksjoner og finne løsninger som tar hensyn til andres behov og perspektiver.

 • Vi lærer å bygge tillit og skape et trygt og støttende miljø som fremmer tillit og samarbeid styrke samarbeid i relasjoner. Det handler om å kunne ta ansvar for våre egne følelser og være bevisst på hvordan våre handlinger påvirker andre
 • Tilstedeværelse, respekt og toleranse for forskjellighet er viktige redskaper i coaching og essensielt for å bygge sterke relasjoner. Vi trenger å verdsette mangfold, være åpen for ulike meninger og perspektiver, og behandle andre med respekt og verdighet uavhengig av bakgrunn eller meninger.


PÅMELDING HER
May-Bente Høiland Lode

“FØR Coach Mentor Utdannelsen: Marianne forteller at hun elsker å være sosial, men at hun i det siste før hun begynte på Coach Mentor Utdannelsen hadde blitt sliten av å være sammen med andre.

ETTER Coach Mentor Utdannelsen: Marianne forteller at hun i løpet av utdannelsen har gått fra å være flink pike til å bli mer tilstede i seg selv og kjenner at hun får så mye mer ut av livet.

HVORFOR COACHING? Det å stille spørsmål og ha fokus på den andre og se den fantastiske forandringen som skjer når de andre går fra der de er til der de ønsker å være er helt ubeskrivelig, jeg har nesten ikke ord sier hun Hun sier det er dypt gledelig og at hun er veldig takknemlig for det går an å hjelpe folk på den måten. Med en så enkel metode som coaching er.  Det gir en helt annen kommunikasjon hvor hun nå opplever å sitte igjen med overskudd og energi

I løpet av utdannelsen har jeg sett hvordan mine medstudenter har skapt fantastiske resultater. Fra å være litt forknytt, forsiktig unnskyld meg til å kommer mer og mer frem med kraft, høyere stemme, målrettethet og finne veien inn og få tro på seg selv har vært helt fantastisk. De har alle vokst på disse månedene og det er en utvikling jeg ikke hadde drømt om å få oppleve både hos meg selv og mine medstudenter.

Alle de jeg har gått sammen med på Coach Mentor Utdannelsen sitter nå med en kompetanse som coacher som er HELT UNIK! Utviklingen har vært HELT ENORM hos alle. Jeg tror ingen kunne forutsett den reisen vi har tatt. Vi har blitt virkelig dyktige coacher alle sammen!”

HVORDAN FOREGÅR DET?

7 MODULER Vi møtes fysisk med 7 faste samlinger med undervisning og online med coaching, veiledning og støtte online innimellom På hver modul har vi ulike fokusområder. Du får et compendium med notater til hver samling. Her lærer du hvordan du steg for steg hvordan du selv kan skape de forandringene du ønsker I ditt liv og så får du coachingredskaper og verktøy slik at du blir I stand til å coache andre mennesker.

UNDERVISNING – Underviser er May-Bente, som er lektor utdannet med spesialutdannelse i coaching . Hun har de siste årene etablert seg som en seriøs og dyktig coach og har utdannet 16 kull coacher.

ONLINE GRUPPE PÅ FACEBOOK Vi har en lukket gruppe på facebook, hvor du kan stille spørsmål og få svar mellom modulene. Her får du hjelp og støtte til det du trenger hjelp til

COACHING Vi trener coaching med hverandre, så du får superfin mulighet bade til å lære coaching og få coaching av dine medstudenter.

OPPTAK AV ALLE SAMLINGER Vi tar opptak av all undervisning, slik at du kan repetere undervisningen fra hver modul så mange ganger du ønsker. Tidligere deltakere har virkelig satt pris på denne muligheten og sier at stoffet setter seg dypere for hver gang de lytter til videoene. Det er også en fin mulighet å sikre at du får med deg all undervisningen selv om det skulle være ganger du ikke kan møte fysisk.

OPPGAVER OG ØVELSER Du får enkle enkle oppgaver og øvelser I løpet av året som er spesialdesignet til å ta deg raskt og enkelt videre I din prosess.

17

KURSINNHOLD

Hele utdannelsen er bygget opp med 7 moduler som hver.

NB! Early bird pris kun kort tid

PÅMELDING HER
Life-Coach-Utdannelsen-magisk

Innholdet i de 7 Modulene er:

1.   Modul – Hva er coaching? Lær coachingmodellen

Hva er coaching? Øving på tilstedeværelse, lytting og spørsmålsstilling

Lære å bruke coaching som grunnlag for empowerment og motivasjon. Du får innsikt i og opplæring i coachingmodellen og mentorformelen, og lært hvordan du kan bruke dem til å skape forandring 


2.  Modul – Tillitsskapende kommunikasjon 

«Fall in love with what you’re doing for a living. It’s very important. To be able to get out of bed and do what you love the rest of the day is beyond words. It’s just great. It’ll keep you around for a long time.» George Burns

Vi kommuniserer hele tiden. Det meste av kommunikasjonen vår er ubevisst. Bli kjent med din ubevisste kommunikasjon og forstå hvordan du kan bruke kommunikasjonen til å snu selv de vanskelige samtalene til mer tillit, trygghet og felles forståelse.

3.   Modul –Tillit som fundamentet

“Jeg spørger kun. Mit lod er ei at svare.” Henrik Ibsen

Hvordan bygge tillit? Uten tillit er det vanskellg å skape noe. HVordan bygge tillit og 

 

 

4.   Modul – Motivasjon- hvordan motivere deg selv til å nå målet

Hva er din motivasjon for å nå ditt mål? Du lærer hva motivasjon er og hva det ikke er og hvordan du kan bruke den kunnskapen til å motivere deg selv og andre til nå nå sine mål  

5.   Modul –  Bryt mønsteret forstå hvilke mønster som holder deg fast der du er og hvordan bryte de

Etter denne modulen har du lært å oppdage begrensende mønster og forstå hvordan du kan bryte de  

6.   Modul Maksimer ditt potensial

«Coaching is ‘unlocking a person’s potential to maximise their own performance» Whitmore 1996

Etter denne modulen har du lært å åpne opp for ditt potensiale. Du har lært hvordan du kan maksimere ditt eget potensial og hjelpe andre til å leve ut sitt fulle potensial. Du lærer å forstå deg selv, den autentisk ekte deg. . 

7.   Modul Selvlededelse- lær å lede deg selv og andre 

Denne dagen blir det en fin avslutning med sertifisering. Du står med sertifiseringsbeviset i handen og gleder deg sammen med resten av gruppen over alle de positive forandringene som har skjedd i deg og ditt liv i løpet av de siste 7 månedene. Etter denne modulen har du lært å lede deg selv og hvordan du kan handtere utfordringer og problemer på en måte som gjør deg i stand til å vokse i stedet for å stoppe. Du vet hvordan du kan bruke informasjonen dine følelser gir deg og den kraften som ligger i følelsene i din coaching/mentoring og ditt liv 

 

8. Modul Lær å bruke coaching i grupper 

– for å løfte og skape forandring I denne modulen får du en effektiv oppskrift tilhvordan du selv kan lage suksessfulle foredrag og workshops Etter denne modulen vet du hvordan du på en enkel og tidsbesparende kan strukturere dine foredrag, workshops og kurs Du har fått innsikt i enkle grep som virkelig transformerer. Du har forstått og lært hvordan du kan løfte andre samtidig som du løfter deg selv 

9. Modul Lær å få suksess som Coach i ditt felt

Etter denne modulen vet du hvordan du markedsfører deg selv på en måte som føles godt for deg og som gir deg dine drømmekunder. Du har lært å selge på en måte som fyller deg med overskudd, glede og energi. Du sitter inne med he hemmeligheten til hvordan du kan få suksess som Coach/mentor i ditt felt.

vent-litt-du-faer-mer

BONUS 1: Medlemskap i et lukket online nettforum

Mellom samlingene møtes i et lukket online nettforum hvor vi deler erfaringer og heier på hverandre. Du støttes i din forandringsprosess av andre de andre i gruppen Jeg gir tilbakemeldinger og svar på dine spørsmål i dette online forumet.

Online Forumet er et lukket fellesskap for deltakerne på dette forløpet og brukes til å motivere og inspirere hverandre til å gjøre drømmer til virkelighet. Vi holder hverandre på sporet av visjonen og kommer med små gledeshyl underveis

BONUS 2: ONLINE KURSET «FÅ DET SOM DU VIL HA DET:

Flere og flere mennesker forstår at vi selv har enormt stor påvirkning på vårt eget liv. Vi skaper hver dag vårt liv gjennom det vi tenker og føler.

Det vi tenker gir oss noen følelser som inspirerer til en handling som gir et resultat. Men hva gjør man når det resultatet vi erfarer, det livet vi lever ikke er i harmoni med det vi ønsker oss og drømmer om? Hvordan er det man kan snu det og bryte gjennom begrensende overbevisninger og mønster og skape mer av det vi ønsker oss?

Den kunnskapen får du ved å delta på denne online workshoppen. Du får tilgang til din indre tryllestav og lærer hvordan du kan bruke den til å skape det resultatet du ønsker i ditt liv.

 • Du får formelen til å realisere ønsker, du lærer hvordan du kan realisere dine ønsker og drømmer små som store på en enkel måte, uten strev og kav.
 • Du lærer å forstå hvorfor du er der hvor du er akkurat nå, selv om du heller ville vært et annet sted.
 • Du får du 5 gode tips til hvordan du kan komme fra der du er nå til der du ønsker å være.
 • Finn ut hva det egentlig er du ønsker deg og lær hvordan du kan formulere dine ønsker og drømmer slik at du unngår å stoppe deg selv.
 • Få oppskriften til hvordan lage vision board og lær hvordan du kan unngå de fatale feil de fleste begår.
 • Du får 3 herlige BONUSER

Anbefaling: “Tusen takk for disse fantastiske videoene. Jeg fikk høneskinn og ble virkelig truffet av det du sa. Jeg fikk mange a ha opplevelser og har virkelig oppdaget hvor enkelt det er å gjøre forandringer. Jeg har trodd at det var vanskelig og krevde mye av meg. Jeg har nå fått en formel som virker og jeg bruker den om og om igjen. Det er magisk. Hverdagen min har endret seg. Jeg venter ikke lenger på at andre eller at omstendighetene skal forandre seg. Du har vist meg hvordan jeg kan ta skjeen I egen hand og selv skape de forandringene jeg ønsker. Tusen takk igjen for at du gir meg snarveiene I disse videoene. De har forandret mitt liv.” Kvinne 42 år

Du er viktig, din utvikling er viktig

Mange av de kursene jeg har tatt selv lærer bort redskaper og verktøy som har vært gode, men det har tatt meg mange år med prøving og feiling for å finne ut av hvordan jeg kunne bruke det i mitt liv. Det er slett ikke nødvendig.

De som deltar på utdannelsen får mine snarveier, de får en metode som virker. Jeg er så glad for å kunne dele en oppskrift en metode som hjelpe deg å skape det livet du ønsker. Det å kunne være en del av en gruppe å få støtte og hjelp underveis har virkelig vært noe jeg selv har savnet og som jeg vet har en uvurderlig verdi. Du kan høre hva tidligere deltakere sier om det i tilbakemeldingsvideoene.

Psykologisk trygghet- mer glede, energi og overskudd

En viktig forutsetning for å skape det livet du ønsker er å kunne å kunne heve energinivået og fylle livet med mer glede og det som gir deg overskudd. Du lærer å luke ut i energityver og fylle livet med mer av det som gir deg overskudd og glede. Jeg deler alle mine beste redskaper og verkøty for et liv med psykologisk trygghet, mer glede, entusiasme og inspirasjon hver eneste dag:)

Hvordan får du mer mot og inspirasjon til å realisere dine ønsker og drømmer?

Enten du drømmer om å skrive bok, stå på scenen, treffe drømmekjæresten, få  et mer harmonisk familieliv, en bedre økonomi eller et liv med mer gøy og entusiasme, så får du oppskriften til å realisere alle dine ønsker. Du får en herlig heiagjeng som støtter deg og bakker deg opp i prosessen. Du lærer å styrke din egen selvfølelse slik at du får tro på deg selv at du kan og er god nok.

 Jeg har fått magiske forandringer, sier Rita

video-dummie
May-Bente Høiland Lode

“FØR: Rita forteller at hun før satte alle andre før seg selv. Hun har fire barn og følgt dem opp og i den prosessen «mistet» seg selv.

NÅ: Hun sier at hun har endret seg fra å  være en anonym grå mus til å bli en livsglad person. Hør mer om hennes fantastiske forandring på videoen 😉 Hvis du vil ha de samme forandringene så har du mulighet til det nå.”

Livet blir helt fantastisk, sier Jeanette som har startet opp som coach og kurs holder etter sertifiseringen

May-Bente Høiland Lode

“Jeanette sier selv: “Alle tror at det er den ytre delen av meg som er mest forandret. Men det er bare blitt en bonus.

Den virkelige endringen er den inni meg. I gjennom reisen min ned i vekt lærte jeg fort at jeg ble nødt til å ta tak i det som ligger bak overvekten.

Derfor besluttede jeg i fjor på denne tiden år å start på Coach Mentor Utdannelsen til May Bente Der lærte jeg å coache meg selv og hvordan jeg kan hjelpe andre til å oppnå samme resultater som meg.

La meg også tilføye, at jeg har hatt verdens beste lærer. FY FLATE FOR EN DAME! Hun har endret livet mitt! Vist meg veien hit jeg er i dag. Selv har jeg gjort jobben.

Etter at jeg ble sertifisert coach i juni har jeg begynt å jobbe som coach og holder både nettkurs og «live» kurs for å hjelpe andre å skape de samme forandringene. Hennes første onlinekurs ble raskt fullbooket» Jeanette´s transformasjon er fantastisk men på ingen måte uvanlig.

Alle de tidligere kullene på min Coach Mentor Utdannelse sier det er et før og et etter utdannelsen. De sier det har gitt dem et nytt liv. De sier. «Jeg trodde ikke det var mulig» Jeanette Teigland Livsstilscoach”

Livet har endret seg totalt for tidligere deltakere, jeg har mye mer overskudd og glede i livet igjen sier Gunn

May-Bente Høiland Lode

“GUNN FØR: «Jeg er terapaut og hadde masse klienter og en del andre oppgaver som jeg må ta meg av. Det tappet meg masse for krefter. Jeg hadde eldre foreldre og følte meg skikkelig i en tidsklemme. Jeg var sliten og følte det var mitt ansvar at alle andre skulle ha det bra. 

GUNN ETTER: Jeg er ikke noe søppelbøtte lenger. Med Coach Mentor Utdannelsen har jeg lært å coache dem og stille spørsmål og vise forståelse. Coaching er et fantastisk verktøy. Istedet for at jeg skal si slik og slik bør du gjøre og den og den bør du snakke med og gjøre det, så stiller jeg spørsmål.

Det gjør at jeg ikke tapper av min energi. Det er mye mer selvtilfredsstillende for den andre parten å finneløsninger selv, det blir en positivt dominieffekt. Det føles annerledes nå som jeg kan coache på den måten. 

Jeg har mye mer energi for ting tar meg ikke. Om det er noe jeg skal hjelpe til med, nære  familie, venner eller klienter så går jeg ikke inn i deres drama og blir derfor ikke tappet på samme måte. Det vil si at jeg er ikke sliten. Jeg har mye mer overskudd og glede i livet igjen.

Du May-Bente har gått foran meg og vist veien og fått lokket frem en del ting i meg som har ført til at jeg har fått en forståelse for hvorfor jeg har reagert som jeg har gjort tidigere. Jeg ser det mye klarere og da kan jeg gjøre noe med det. Jeg kan ikke gjøre noe med det jeg ikke forstår selv.

Jeg har lært så mye av å se hvordan du coacher de andre. Jeg kjente meg igjen i mye, så jeg fikk svar på veldig mye som de fikk coaching på. Jeg er mer på plass i meg selv. Jeg vet inni meg at jeg er meg og jeg er bra nok slik jeg er.

Hele denne utdannelsen har vært fullstappa med læring fordi jeg også har vært villig til forandring. Jeg kan ikke trekke ut noe. Jeg vet bare at jeg har taklet ting så bra. Jeg har hatt en fallulykke og mistet pappaen min underveis i utdanningen,

Det at jeg har gått på utdanningen har gjort at jeg har kunnet takle det på en mye bedre måte, til og med da jeg falt ned trappa. Jeg aksepterte det på en annen måte. Jeg begynte ikke på tankedramaet, men var tilstede rett og slett.

Gunn Gudmundson Livsstilscoach og business coach”

Livet mitt har endret seg totalt, sier Inger

May-Bente Høiland Lode

“Jeg har fått en sånn enorm forandring i livet mitt.
Jeg husker forandringen fra da vi begynte til i dag som et stort kvantesprang for oss alle sammen. 

Vi kom første gang ganske forsiktige og sjenerte og i dag så står alle trygge og stødige i seg selv. Veldig stor forandring har skjedd oss alle sammen

Bare lykke, lykke, lykke. Det er så utrolig den reisen jeg har fått være med på.

Coaching synes jeg er kjempebra. Hvis dere lurer på om dere skal være med på Coach Mentor Utdannelsen, så ikke nøl. Jeg er uføretrygdet og hadde ikke penger, men jeg hadde så lyst å være med på denne utdannelsen og jeg bare så for meg at det kom til å skje en stor endring og jeg visste det i hjertet mitt

Det ble en mulighet og det åpnet seg dører og det vil det gjøre for deg og. Jeg føler at jeg har så stort utbytte av å lære ting fra May Bente.

Inger Katrine Mikalsen Coach og sykepleier”

Coach Mentor Utdannelsen har gitt meg et nytt liv, sier Synnøve

May-Bente Høiland Lode

“Synnøve Hofseth Ulstein har sammen med søsteren har drevet Match på Amfi i Ulsteinvik i ti år. Synnøve deltok på Coach Mentor Utdannelsen og forteller at hun «før hun begynte på utdannelsen så syns hun det var masse gale med alle andre og mye tullete folk. Hun kritiserte, klage og meinte at andre var heilt håplause.

Det største sjokket var å oppdage at det ikke var de ande som var problemet, men mine egne briller som måtte endres. Jeg har prøvd å få kontroll på andre og kontrollere situasjoner og alt, men det har ikke gått så bra. Så det ligger i meg å forandre meg selv. Jeg har kraft til det hvis jeg vil, men jeg må velge det da.

Dette med å være i stand til å påvirke livet sitt selv, jeg trodde ikke det var mulig før faktisk. Men det jeg har erfart er at vi faktisk har kraft til ganske mye selv om omgivelsene kan være tøffe i blant.

Det å forstå at vi livet skjer, men at vi selv velger hvordan vi vil handtere det som skjer, har gitt meg en ny mening, gitt meg håp og det har gitt meg et nytt liv.

Å ha May Bente som coach og mentor i disse månedene har vært veldig inspirerende, utfordrende, direkte og lærerikt. Hun har fulgt meg på veien slik at jeg kunne stå stødig når jeg følte meg ustødig. Jeg slapp å stå alene og det har vært utrolig løftende

Det jeg har lagt merke til med meg selv og de andre deltakerne i denne prosessen og reisen fra vi begynte til i dag er veldig store forandringer. Folk har blitt mer trygge på seg selv, funnet seg selv.

Funnet mer indre glede, funnet håp, trygghet og kjærlighet og kjærlighet til seg selv. Det er det aller viktigste. Når vi har det, så får vi også mer kjærlighet til omgivelsene

Relasjonen til meg selv er viktig og det har påvirket relasjonen min til andre. Nå har jeg fått mye bedre relasjoner.  Hvis du ønsker og vurdere å ta en utdannelse, så vil jeg absolutt anbefale denne måten å utdanne seg på. Fordi her lærer du foran andre utdannelser, i forhold til det jeg har hørt andre forteller, å gå veien selv. For å kunne lære bort til andre trenger vi å gå veien selv.

Hvis alt bare blir teori og du skal komme med masse flott kunnskap uten å ha levd det inn i deg selv og forstått det selv med ditt liv og gå frem som et godt eksempel så har det ikke så sterk effekt på folk. Jeg opplever at vi får bedre resultat når vi går veien selv. Forandringen føles helt fantastisk!

Synnøve Hofseth, Butikkeier ”

Er det din tur nå?

17 kull på Coach Mentor Utdannelsen starter opp 15 mars 2024 . Dette året, som tidligere år,  foregår all undervisning, oppfølging og coaching via nettet. Du kan ta det i det tempoet du ønsker.

Du kan sikre deg en plass på Coach Mentor Utdannelsen her


PÅMELDING HER
yes

Er du klar til å ta deg selv på alvor og gi deg en utdannelse som tidligere studenter sier hjelper deg å skape de forandringene du lengter etter i ditt liv.

Vil du være en av dem som om noen måneder sier at livet mitt har endret seg totalt, jeg har fått et nytt liv, det har skjedd et kvantesprang på alle områder av mitt liv.

De tidligere studentene sier at det er virkelig utrolig det denne utdanningen kan. De sier at det har forandret livet, fått mer tro på seg selv, realisert ønsker og drømmer  og skapt fantastiske endringer i relasjoner og omgivelsene rundt seg

Coach Mentor Utdannelsen er en utdanning som hjelper deg steg for steg å skape det livet du ønsker deg. Du lærer verdenskjente coaching redskaper og verktøy som setter deg i stand til å skape de forandringene du ønsker deg og setter deg i stand til å jobbe som coach etter endt utdannelse.

Det er begrenset antall plasser og påmeldingen er allerede i full gang. Hvis du vil være med på utdannelsen å få de samme fantastiske forandringene som tidligere deltakere er det nå du skal handle. Når kurset er fullt er det for sent. Utdannelsen har fått fantastiske tilbakemeldinger fra tidligere deltaker som forteller om et nytt og bedre liv. De har fått endret økonomiske situasjon, de har fått forbedre helsen, skapt kjærlige relasjoner der de før hadde store utfordringer, de har fått forfremmelse på jobben, økt omsetningen i sin business, fått mer ro og harmoni i hjemmet osv.

Det å lære å coache seg selv, få mot til å være den du er, få kunnskapen og redskapene til å leve det livet du ønsker er nærmere enn du tror. Det er mulig for deg også. Hvis du ønsker hjelp til å løfte livet ditt. Hvis du har lyst å lære hvordan du kan skape den forandringen du ønsker og lære hvordan du kan hjelpe andre på samme måte, så kan du sikre deg en av de ledige plassene.

Her kan du se en liten smakebit av den siste undervisningsdagen på Coach Mentor Utdannelsen

video-dummie
May-Bente Høiland Lode

“«May Bente er veldig faglig dyktig, enormt kunnskapsrik, veldig tydlig, klar og en helt fantastisk coach. Hun har alt det du leter etter i en kursholder. Hun er varm, inkluderende. Hun er autentisk og et fantastisk eksemple på en person som «walk the talk». Hun er virkelig rå i å spotte akkurat det som er din utfordring, selv om du ikke alltid vet det selv og derifra hjelper hun deg på en genial måte videre. Det hun kan er bare spesielt.”

Gi deg selv en utdannelse som forandrer ditt liv.Lær å løfte deg selv og ditt liv og lær hvordan du kan du hjelpe andre å gjøre det samme


PÅMELDING HER

Flere tilbakemeldinger

Inger sier: «Jeg har fått et helt nytt liv»

May-Bente Høiland Lode

“Inger forteller at hun tidligere var stresset, lei, utslitt, utmattet og hadde ingen energi. Mens hun nå er full av energi fordi hun har begynt å lytte til seg selv. I den prosessen har hun hatt god nytte av coaching som metode. Hun sier selv at coaching er en metode som gjør at du får en annen måte å tenke på. At hun nå tenker på en helt annen måte enn før hun begynte på utdannelsen Hun bruker coaching både på jobben og privat og opplever å komme mye mer innpå folk.

Hun er ikke alene om å fortelle at hun har fått et helt nytt liv etter Coach Mentor Utdannelsen.  Det er en transformerende utdannelse som løfter deltakerne til et helt nytt nivå. Inger forteller at hun har fått et helt nytt liv slik hun håpte da hun begynte på utdannelsen. Hun sier at hun tenkte før hun begynte på utdannelsen at etter hun var ferdig skulle livet være helt annerledes. Og nå etter at utdannelsen er slutt sier hun «så er livet helt annerledes og det føles HELT FANTASTISK»”

Elin har gått mange år på universitet, men etter noen måneder på Coach Mentor Utdannelsen har hun lært noe helt spesielt.

May-Bente Høiland Lode

“Elin sier «Jeg har fått løftet mitt liv til et nytt nivå. Jeg har lært mye om meg selv og fått gode verktøy som jeg bruker for å heve meg selv og de rundt meg. Jeg har gått mange år på universitetet og lært mye der. Men etter  Coach Mentor Utdannelsen sitter jeg igjen med noen helt spesielt. 

De årene på universitetet har ikke gjort den forandringen i mitt liv som denne Coach Mentor Utdannelsen har gjort. Det har gitt meg så enormt mye. Jeg har blitt en bedre utgave av meg selv. Vi har vært en veldig god gruppe og utrolig kjekke folk som har støttet hverandre og heiet på hverandre, applaudert hverandre når vi gjør fremskritt. Det har vært veldig verdifullt. Hvis du vurderer å være med vil jeg si du må slutte med å vurdere. Du må bli med. Det vil gjøre en veldig stor forskjell i ditt liv. Det har gjort mitt liv mye bedre. Det har skjedd en forandring i meg og det merker min familie og de rundt meg.

Jeg er veldig takknemlig for det jeg har lært og opplevd i løpet av Coach Mentor Utdannelsen. Jeg er veldig takknemlig for at jeg valgte på ta Coach Mentor Utdannelsen hos May Bente”

Randi sier at de rundt henne opplever at hun har forandret seg

video-dummie
May-Bente Høiland Lode

“Når jeg begynte så håpte jeg at jeg skulle få mer krefter, energi og livsglede og kjenne at jeg kunne leve og være mer tilstede her og nå. Jeg hadde kommet inn i et spor hvor jeg opplevde at jeg hadde mange bekymringer og at mye av livet var strevsomt. Så det var et av de store målene mine at jeg skulle finne veien ut av dette sporet. Coach Mentor Utdannelsen har innfridd alle ønskene jeg har hatt.

Jeg er mye mer tilstede i hverdagen min, jeg har mer krefter og energi og jeg har hatt mange positive opplevelser i forbindelse med coach mentor utdannelsen Jeg har merket det veldig godt i relasjonen til barna mine. Der er det slik at det er mye mindre konflikter, vi har en mye bedre tone. Før var det slik at jeg kunne være sliten, sur og trett når jeg kom hjem. Nå er det slik at barna sier at de gleder seg til at jeg kommer hjem og det det skjer kjekke ting. Vi snakker mye mer sammen. De har åpnet seg og sluppet mer dette i forhold til data. Og vi har veldig trivelige samtaler rundt bordet. 

De som spør og lurer på hva jeg har holdt på med blir veldig interesserte i Coach Mentor Utdannelsen, fordi de opplever at jeg har endret meg i måten jeg er på. De sier at jeg virker roligere, mer sikker på meg selv og at jeg er mer tilstede når jeg er sammen med dem. Også i forhold til bekymringer og ting vi snakker om, så sier de at de opplever at jeg har en mer positiv innfalsvinkel til det vi diskuterer. Jeg anbefaler på det varmeste denne utdannelsen til andre. Jeg har hatt et STORT UTBYTTE av det i mitt liv og fått verktøy som jeg kan bruke hele livet. Jeg ser at slik livet var før og slik det er nå etter utdannelsen så er det en veldig stor forskjell og jeg anbefaler absolutt denne utdannelsen på det varmeste.”

Jeg har kommet ut som et annet menneske, sier Heidi

May-Bente Høiland Lode

“Hele prosessen har vært veldig god, sier Heidi. Allerede første dagen kjente jeg jo at det du sa traff og jeg kjente at jeg ble løftet opp og jeg kom hjem full av inspirasjon og hadde allerede da teknikker i forhold til kommunikasjon og en måte å tenke på som var litt annerledes enn før. Jeg har fått noen nye innsikter og noen nye sannheter og så har jeg fått prøvd dem litt ut mellom samlingene og så har jeg tatt en ny runde på neste samling og så har ting integrert seg enda mer, så det har vært en god prosess og en utviklende prosess.

Jeg føler at jeg har kommet gjennom som et litt annet menneske. Jeg fungerer og tenker på en annen måte som er bedre for meg og de rundt meg Jeg får mye mer kontakt med den jeg egentlig er og mitt essensielle meg, uten alle disse overbevisningene og reglene om hvordan ting burde vært Og uten å lure så mye på hva verden rundt synes om det, men mye mer opptatt av hva jeg synes om det. Jeg har blitt mye bedre til å kjenne på hva jeg har lyst til for meg selv Jeg kjenner at jeg virkelig har snudd måten jeg tenker på og at jeg tar en ting om gangen. Det er virkelig godt å få være seg selv uten å være bekymret for om det er godt nok, uten å tenk hva andre mener om det. Nå er det mer slik at hvis de ikke liker det, så er det helt greitt, så lenge jeg har det bra med meg og mine barn har det bra med meg og det har de Jeg merker forskjell i familien og hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi har et mye mer avslappet forhold, mye mer smil og latter mye mindre anstrengt.

De tingene som før var et problem er ikke lenger et problem- det gjør ikke lenger noe. I jobbsammenheng, som teamleder har jeg også hatt god nytte av coachingredskapene. Utdannelsen har gjort at jeg har møtt mine ansatte på en annen måte. Jeg har jo kollegaer som snakker om sine ting, i forhold til andre kollegaer, oppgaver eller andre ting og da har jeg coachet dem. Følelsen du får når du stiller spørsmålene som du ser løser opp ting hos den andre, den er god. Jeg synes det er helt fantastisk når du bare kjenner i hele deg at du er inne på noe- og så ser du at innsiktene kommer i den andre at vedkommende finner noen nye svar enn før. Det er virkelig godt å være en del av- det er gøy! Så jeg merker at samtalene med de rundt meg er en del annerledes. Jeg har også brukt dette direkte mot barna mine og coachet dem, fremfor å komme med kjeft eller «du må gjøre slik, hvorfor har du gjort slik» så har jeg gått inn med coaching og det har gjort at både jeg og barna mine har sittet igjen med en kjempegod følelse. Jeg synes at May Bente har vært veldig inspirerende som kursholder og coach. Hun har sett oss enkeltvis og møtt oss på en veldig god og varm måte. Hun har en egen evne til å se litt gjennom oss og ivaretar personene veldig godt og det lærer vi veldig mye av også. Og den måten hun ikke slipper dem på før de har kommet til en løsning og kommet ut av unnskyldningene og forklaringene.

May Bente er veldig inspirerende, tydelig, oppløftende når hun snakket og det har satt seg hos meg ihvertfall. Utdannelsen passer også veldig godt hvis du ønsker å hjelpe andre, løfte andre, være et bedre menneske for andre og hjelpe andre å bli et bedre menneske. Jeg vil anbefale Coach Mentor Utdannelsen på det sterkeste. Jeg har aldri angret. Det var verdt mer en de pengene det kostet og det har gitt meg en livslang glede som jeg har fått ut av det.”

Anne Alden driver Hordatun Hotell og opplever at Coach Mentor Utdannelsen har gjort veldig stor nytte for både henne og de ansatte.

May-Bente Høiland Lode

“Anne sier at det å komme å være på samlingene er noe hun har glede seg til og der har gitt henne utrolig mye energi. Det viktigste med utdannelsen er de verktøyene jeg har fått og de bruker jeg hver dag. Hver samling har vært helt fantastiske, jeg har gledet meg til hver gang. Både til å treffe alle de fantastiske folkene, men og May Bente og måten vi får presentert stoffet på og hvordan hun klarer å gå i dybden på all den informasjonen vi får. Det har vært utrolig lærerrikt Med å være med på kurset har jeg lært mye om meg selv, det å få frem det beste i meg selv, men og det å kunne løfte andre. Det å kunne hjelpe andre har egentlig vært det som har gitt meg aller mest.

Det å se den effekten med coaching det er så utrolig spennende å kjekt. Det beste resultatet av coaching er at en selv finner løsningen, og hvordan en får a-ha opplevelser og hvordan en har fokus på positive løsninger i stedet for å bruke tid på det negative.

For å komme til samlingene har jeg kjørt 31/2-4 timer. Jeg syntes jo det var veldig langt, men i tillegg er det de som har kommet med fly. Det å reise så pass mange timer for å være med på kurset er ingen tvil om at det har vært verdt det. Jeg har en jobb hvor jeg jobber veldig mye og da trengte jeg påfyll. Hver samling har egentlig vært helt fantastiske. jeg har gledet meg til hver gang. Hvis du lure på om du skal være med på Utdannelsen, jeg lurte veldig og tenkte frem og tilbake, men det er ingen tvil. Absolutt alle har bruk for det om du ønsker å få det bedre i livet eller bare komme deg litt videre. May Bente som kursholder er den alle beste som finnes. Hun er utrolig kunnskapsrik, og det er så ekte og gir en utrolig energi. Absolutt beste, anbefales!”

De vanligste spørsmål om utdannelsen

Vi får en del spørsmål om Coach Mentor Utdannelsen og vil her besvare noen av de vanligste, slik at du kan kjenne om dette er den rette utdanningen for deg. Jeg tenker at den beste tilbakemeldingen kommer fra dem som allerede har deltatt på utdanningen.

video-dummie

Tidligere deltakere deler raust av sin erfaring på video her (Flere tilbakemeldinger følger nedenunder)

video-dummie

CMU er for deg som er klar til å løfte ditt liv til et nytt nivå og har lyst å lære andre å gjøre det samme. Så hvis du har et eller flere områder I ditt eget liv som du har lyst til å få løst opp I. Hvis du har lyst å lære å skape det livet du ønsker og drømmer om så er utdanningen for deg. Har du noen spørsmål ut over de du finner her ta gjerne kontakt på maybente@maybente.no Vi hører gjerne fra deg!

Er utdannelsen for meg?

Jeg vil gjerne bare ha hjelp til å endre mitt eget liv

Flere tar utdanning bare for egen del. Vi kan bare hjelpe andre til det nivå vi selv er på. Vi trenger å rydde I eget liv før vi kan hjelpe andre. Så her lærer redskaper og vertkøy til å kunne skape det livet du ønsker å leve, rett å slett være den beste deg. Utdannelsen er for deg som ser at livet har mer å by på, men som selv ikke kan finne ut av hvordan gjør jeg det så I mitt liv.

Tidligere deltakere har vært arbeidsledige som har søkt jobb (og fått jobb i løpet av utdannelsen), hjemmearbeidende mødre som har ønsket å få en bedre kommunikasjon i hjemmet og lære en kommunikasjon som løfter seg selv og andre

Jeg er leder, medarbeider og ønsker å gjøre en bedre jobb, er utdannelsen for meg?

Er det slik at du jobber som coach, leder, medarbeider eller jobber med mennesker på en eller annen mate så er utdannelsen for deg.

Mange mennesker vil gjerne lære å hente ut det beste I seg selv og andre, men opplever ofte å slite seg selv ut I den prosessen.

Tidligere deltakere som har vært hotelleiere, administrerende direktører, prosjektledere, lærere, sykepleiere osv sier at utdannelsen har hjulpet dem til å gjøre en bedre jobb. Du lærer å løfte og inspirere andre på en mate som fyller på deg selv I prosessen.

Jeg liker så godt å hjelpe andre, men føler jeg selv blir tappet I den prosessen

Mange av dem som er med på utdannelsen er det vi kan kalle typiske hjerte mennesker. Det vil si at de kanskje hele livet har hjulpet andre men at det har tappet dem selv for krefter og energi. På utdannelsen lærer du coaching, som handler om å stille spørsmål og hjelpe andre på en mate som løfter bade deg og dem I prosessen. Deltakerne forteller om bedre relasjoner med ektefelle, partnere, medarbeidere, barn og foreldre etter at de lærer coaching som metode.

Jeg er selvstendig og driver egen business, er utdannelsen for meg? 

Hvert år er det flere gründere og selvstendige med på utdannelsen. Det er personer som forstår at de er sin egen business. Hvis man skal vokse i businessen sin, så trenger man å være den personen som vokser og gjør forandringer. Og det er det som skjer i utdannelsen. Coaching handler om å komme fra der du er til der du ønsker å være. Tidligere deltakere har opplevd å øke omsetningen dramatisk, få mye mer frihet overskudd, de har fått bedre tid og lært å løfte sine medarbeidere på en helt annen måte. De sier at det både har vært verdt hver krone og mer og at de har fått en stor gevinst av å delta både privat og i deres business

selvfolelse7

Hvor mye tid går det med?

“Hvor mye tid trenger jeg bruke for å følge kurset?”

Undervisningen foregår livet, men hver modul blir tatt opp, slik at du kan få  det med deg slev om du ikke kan være fysisk tilstede hver gang. I tillegg får du videoer og oppgaver som du kan laste ned og se når det passer deg. Det vil ikke være omfattende og krevende oppgaver, mer oppgaver og øvelser som du let kan integrere I ditt eget liv. Det er fordi I min oppfatning skjer kun læring når vi gjør noe annet. Vi kan vite mye, men det er først når vi gjør noe annet at det har skjedd en læring. Så du kan studere mye, men det er først når du prøver ut kunnskapen at det kan skje en læring. Det fine er at du kan prøve ut det du lærer med dem du har rundt deg, din familie, dine venner o.l først hvis det føles tryggest.

Hva skjer mellom de gangene vi møtes fysisk

Mellom de fysiske møtene har vi en helt fantastisk facebook gruppe hvor vi heier på hverandre og støtter hverandre 24/7. Du får feedback og hjelp når du trenger det. I gruppen kan du utveksle erfaringer og få hjelp av de andre deltakerne.

”Når er påmeldingsfristen?” Nå er det slik at utdanningen allerede har en god gjeng som er klar til å begynne, så hvis du vil ha en av de siste plassene på årets Utdannelsen skal du handle raskt.  Påmeldingen er i full gang og utdannelsen begynner å fylles

”Når får jeg bonusene?” Jeg er superglad for å dele disse bonusene med deg. Du får bonusene når utdanningen er i gang.

money

Spørsmål om Penger

Din RABATTPRIS akkurt nå

 • 9 Moduler hvor du får undervisning, notater og coaching hver gang (Verdi 49.000 kr)
 • Opptak av samlingene + online undervisning som du kan se om og om igjen og de lander på nye nivåer hver gang (Verdi 40.000kr)
 • Lukket facebook gruppe hvor du kan stille spørsmål hver dag om du vil og få svar på dine utfordringer underveis (Verdi 16.000kr)

Til sammen blir det en brøk del av hva jeg selv har investert for alt det jeg deler videre til deg på Utdannelsen (Verdi 105.000kr)

Du får Life Coach Utdannelsen

til halv pris 59.950 kr

Akkurat nå får du et

SENSOMMERTILBUD

til kun  39.500 kr

Du kan dele betalingen opp

Du sparer 20.000 kr akkurat nå 

Er det mulig å dele opp beløpet?

Da betaler du enten

a) Hele summen 59.950 kr Akkurat nå kun 39.500 kr her:

eller

b) Delbetalingeretaling 6.750 kr x 9 (Du kan dele beløpet opp i 9 delbetalinger)  Akkurat nå 4750 kr x 9 her:

Delbetalingeretaling 2.500 kr x 25 (Du kan dele beløpet opp i 25 delbetalinger) Akkurat nå kun 1950 kr x 23  her: 

NB!  Du sparer 20.000 kr akkurat nå!

Jeg vet at dette er en investering for deg, men som tidligere deltakere sa det går ikke an å omsette dette I penger. Man får så endelig mye mer enn hva man betaler for. Og det er min intensjon for deg også. Jeg har selv brukt mange år på å tilegne meg denne kunnskapen og betalt mange hundre tusen for det jeg deler videre her i sommerferien, så jeg synes selv det er en gavepakning. Og akkurat nå kan du sikre deg en fantastisk rabatt Hvis du vurderer utdannelsen og ønsker en prat, vil jeg gjerne høre fra deg. Send oss gjerne en mail til maybente@maybente.no, så finner vi en tid til en prat.

Hvem er utdannelsen for?

Hvilke forutsetninger kreves det for å delta? Jeg liker godt å ha en samtale med deg som til melder deg, for å sikre at det er det rette for deg. For du skal være klar til å høyne din bevissthet og ha lyst å integrere nye redskaper og være villig til å ta ansvar for ditt eget liv, gjøre øvelsene og oppgavene og øve på coaching.

Er utdannelsen bare for dem som vil bli coacher og mentorer? Du kan selv velge hva du vil bruke utdannelsen til. Det er like mange som velger å ta den kun for sin egen del som de som velger å ta den for å ruste seg bedre I jobb eller for å få puffet til å starte opp som selvstendig.

Jeg har flere andre utdannelsen, passer jeg inn? Da er du ikke alene, vi har alle kategorier mennesker her. Takhøyden er stor og alle blir inkludert og ivaretatt ut fra det ståstedet man er på. Har du andre utdannelser vil dette være et supert supplement.

Er det en avsluttende eksamen? Nei, det er ingen offisiell avsluttende eksamen. Jeg vil følge hver enkeltes prosess nøye gjennom året. Det som kvalifiserer til sertifisering er at man selv har vært villig til å gå veien og gjøre forandringer I eget liv. De er først når man har gått veien selv at man kan hjelpe andre I min optikk.

Intensjonen med utdannelsen er å sette deg I gi deg redskaper, verktøy og hjelp til å skape det livet du ønsker å leve. Og hvis du har lyst kan du når du har skapt resultater I ditt liv hjelpe andre å gjøre det samme som coach eller mentor.

Hvorfor skal jeg velge denne utdannelsen fremfor de andre alternativene som er på markedet?

Du skal kun velge denne utdannelsen, hvis du føler at det er det rette for deg. Hvis du har lyst til å delta på et forløp hvor vi har fokus på DEG og din utvikling, hvor du følges og hjelpes til å ta steg for steg mot det livet du ønsker å leve. Og når du så har skapt forandring I ditt liv kan du bruke de samme redskapene og verktøyene til å hjelpe andre mennesker skape de forandringene de ønsker seg.

Jeg går i full jobb, kan jeg da delta på utdannelsen?

Ja, utdannelsen er fullt mulig å kombinere med full jobb, så lenge du kan ta fri/ avspassere slik at du får med deg de 9 modulene. Skulle det være en eller 2 samlinger du går glipp av, går det også fint siden vi tar opptak av alle samlingene.

Jeg har veldig lyst å delta, men trenger svar på noen spørsmål Hvis du er seriøs og har lyst men trenger svar på noen spørsmål så ta endelig kontakt med meg på mail, så finner vi en tid vi kan snake sammen.

Kontakt: maybente@maybente.no   Få 20.000 kr i rabatt akkurat nå (Vanlig pris 59.995 kr akkurat nå 39.500 kr)

Siste-dag-utdannelsen

Jeg har hatt noen fine prater med dem som har lyst å være med. Felles for dem er at de :

 • føler at livet har mer å by på, de ønsker noe mer for seg selv og sitt liv
 • noen av dem har gått gjennom noen harde ting i livet som sykdom, skilsmisse eller de har blitt sagt opp på jobben
 • noen er bare nysgjerrig og klar for en forandring i liv og ønsker å gjøre en forskjell for andre og seg selv på samme tid
 • noen har noen ønsker og drømmer i livet de ikke klarer å realisere
 • noen ønsker å bli forfremmet og gjøre det bedre i sin  jobb
 • noen driver egen bedrift og vil ha hjelp til å løfte seg selv og sin bedrift til et nytt nivå
 • ønsker å lære coaching fordi de forstår at det er en kommunikasjonsform som endrer relasjoner og livet totalt

Livet trenger ikke være hardt, livet trenger ikke være fylt av problem og utfordringer. Du trenger ikke slite med helsen, økonomien eller oppleve at de rundt deg ikke forstår deg. Du trenger ikke krangle med barna, mannen eller andre. Du trenger ikke se på facebook at alle andre lever ut sine drømmer og føle deg stuckt der du er. Tidligere deltakere på Coach Mentor Utdannelsen sier de har

 • fått et nytt liv,
 • at forandringen er helt utrolig
 • at de føler seg gode nok,
 • at de er ferdig med drama,
 • føler en indre trygghet og ro
 • at alle relasjonene har blitt helt forandret fordi de selv har gjort indre forandringer så snakker andre penere til dem og behandler dem med større respekt.
cmu-banner