Kompetanseutvikling

for bedrifter


Foredrag: Arbeidsglede er lønnsomt

Få fornyet energi, inspirasjon og godt humør!

Grip muligheten til å gjøre en forskjell i ditt arbeidsliv. Arbeidsglede smitter.

Er det mulig å skape arbeidsplasser hvor vi kan være er glade. Hvor vi kan stå opp de fleste morgener å glede oss til dagen? Hvor vi kan gjøre en meningsfull og positiv forskjell sammen med gode kollegaer?

Lær hvordan du kan skape enda flere plussdager med entusiasme og smittende humør

 • Få innsikt i hvordan fremme en kultur av arbeidsglade medarbeidere
 • Forskjellen på trivsel og arbeidsglede
 • Inspirasjon til å få frem det beste i deg selv og andre
 • Sett din mentale tilstand på dagsorden
 • Lær å skape enda flere plussdager med boblende begeistring og smittende glede
 • Lær å hente energi i hverdagens små suksesser

Tilbakemelding:

"En herlig innlevelse og engasjement. Hun fikk med seg folka. Vi fikk også en praktisk opplevelse av teorien, som engasjerte alle sammen. Jeg hadde en egen samtale med May-Bente på forhånd for å fortelle litt om våre spesifikke behov i forhold til arbeidsmiljøet"

Heidi Nordal, Bydel Nordre Aker Oslo kommune

kompetanseutvikling-bedrifter7

Foredrag: Skap motivasjon på arbeidsplassen

Velkommen til et foredrag fylt med energi, inspirasjon og motivasjon

Hva skal til for at du skal gå fra jobben glad og motivert? 

 • Er det spennende oppgaver, kjekke kollegaer, høy lønn eller er det noe helt annet?
 • Du får i dette foredraget spennende vinklinger, nye tanker og ideer og illustrative eksempler som gjør foredraget engasjerende og motiverende.
 • Du får både praktiske redskaper og inspirasjon som du kan bruke i den arbeidsdag ( og i privatlivet)

Du vil lære mer om

 • hvordan du fungerer og hvordan vi fungerer sammen i grupper
 • hvem har ansvar for at du trives på jobben
 • hvordan vi med enkle redskaper kan forstå hverandre bedre og heve kommunikasjonen til et nytt nivå.
 • du får noen tankevekkere og går hjem litt gladere, litt klokere og mer motivert.

Referanse: 

Veldig bra! May Bente fikk med seg alle og det var så mange gode poenger som traff oss som var der. Alle var fornøyde!!

Irene Larsen Vestre Viken HF

kompetanseutvikling-bedrifter6

KURS: Lederskolen- Utviklingsprogram m/sertifisering

Sterkt lederskap- Slik skaper du resultater gjennom andre

 • Bli trygg i lederrollen
 • Få redskaper til å trene og spisse din kommunikasjon, slik at du kan motivere dine ansatte på den beste måten
 • Lær å forebygge og håndtere konflikter på en empatisk måte
 • Få effektive tips og redskaper til å bygge en kultur preget av tillit og psykologisk trygghet
 • Lær effektive tips til mer handlekraft og større suksess i din jobb

Det er et stort behov for ledere og personalansvarlige som kan utfordre etablerte vaner, se nye muligheter og frem for alt motivere sine medarbeidere til å utnytte sitt potensiale optimalt. Sterkt lederskap er et målrettet sertifiseringsprogram for ledere som øver opp disse ferdighetene. En bedrift er i kontinuerlig utviking og det trengs ledere som går først i denne prosessen. Dette programmet er for deg som forstår at du blir den beste lederen når du går først og jobber bevisst med din egen utvikling og læring.  

Programmet gjennomføres over en periode på 6-12 uker og består av:

 •  1 hel-dags samling og 3 halv dags samlinger
 • 2 individuelle coachingsamtaler a 60 minutt

Programmet ledes av erfarne veiledere og bygger på erfaringer med lederutvikling gjennom mange år hos en rekke kunder både i privat og offentlig sektor. Eksempler på noen kunder vi har jobbet med:

.       .       

Innhold:

 • Hva er ledelse? Krav, forventninger og utfordringer som leder. Støtte- og styrefunksjonen. Påvirkningskraft.
 • Hvem er jeg som leder, hva styrer mine valg som leder?
 • Med tillit, respekt , intensjon og oppmerksomhet som leder-plattform.
 • Suksessledelse, hvordan gjøre andre gode og bidra til kontinuerlig videreutvikling og vekst?
 • Slik skaffer du deg personlig handlekraft.
 • Hvordan skape en kultur med trygg og god kommunikasjon?
  Lær å forebygge og handtere konflikter på en god måte
 • Innføring og trening i å gi beskrivende tilbakemeldinger, også ved korrigeringer.

Individuell Coaching gjennomføres mellom samlingene, etter avtale med den enkelte.

 • 2 individuelle coachingsamtaler a 60 minutt.
 • Coach og leder avtaler tid og sted for samtalen.
 • Leder velger tema/problemstilling i tråd med målene for programmet ut fra sin hverdag som leder.
 • Hver samtale avsluttes med et arbeidsmål for leder, og det avtales eventuell oppfølging på telefon.
 • Det skrives en forpliktende avtale med den enkelte leder ved oppstart, og arbeidsmål avtales skriftlig ved avslutningen av hver samtale.

Det utstedes et sertifikat for gjennomført lederutviklingsprogram

«Vi skaper trygge og effektive ledere, individ og team»

kompetanseutvikling-bedrifter

Herover er et bilde fra siste dagen av et lederutviklingsprogram for en kjekk gjeng ledere.

 

Det å ikke mestre lederrollen og føle at man ikke strekker til eller får gjort det man egentlig ønsker tapper oss for energi og gir liten handlekraft. Det er ikke uvanlig å være bekymret for å ikke være god nok, føle at en ikke strekker til eller føle seg som en bløff. Det er heller ikke uvanlig at vi møter ledere som har problem med å delegere og prioritere. Hverdagen er travel og det kan være vanskelig å se hva en kan gjøre i de ulike tilfellene hvor skoen trykker. Det er derfor bedrifter har god hjelp av å leie inn oss og sende ledere på lederskolen.

Det handler om bli kjent med selv selv, og lære sterk selvledelse. De begynte å gjøre andre valg. De oppdaget etter hvert at det var dem selv det kom an på. De kunne klage på medarbeiderne eller på lederne de måtte forholde seg til, men det gav dem ikke den arbeidsdagen og de resultatene de ønsket seg.

Det er først når vi selv begynner å gjøre forandringer i måten vi fokusere på, hva vi forteller oss selv og hvilke valg vi tar at forandringene begynte å skje.

Når vi setter oss selv i førersetet og tar 100% ansvar for det vi erfarer gir det oss et annet perspektiv. Vi begynner å lete etter muligheter, å fokuserer på å finne løsninger og leter etter det som virker. Det gir energi og handlekraft.

Lederne forteller om en mye bedre hverdag, mer gjennomslag for sine ideer og et trivelige samarbeid med sine medarbeidere.

kompetanseutvikling-bedrifter2

Gjennomføring

 Samling 1 :Styrk din personlige handlekraft

 • Hvem er jeg som leder
 • Bevisstgjøring av egne styrker
 • Tydelig og ansvarlig ledelse
 • Suksessledelse – en arbeids- og handlingsmodell
 • Kraften i intensjon og fokus
 • Energiskapende arbeidsmåter

Samling 2: Skap suksesskultur

 • Definer suksess
 • Visjon som verktøy
 • Skap begeistring
 • Kunsten å gjøre andre gode
 • Kjøreregler, ritualer og symboler som forsterkere

Samling 3: Kommunikasjon og konflikthåndtering 

 • Hvordan skape god kommunikasjon som motiverer og inspirerer andre 
 • Inspirerende kommunikasjon og atferd
 • Hvordan forebygge og håndtere konflikter
 • Bryt mønster og skap varige forandringer

Samling 4: Hvordan skape tilbakemeldingskultur 

 • Lær å gi og motta konstruktiv feedback som oppmuntrer til utvikling og læring
 • Slik løfter du samarbeid og kommunikasjon til et nytt nivå
 • Bli bevisst om hva din feedback forteller om deg selv
 • Lær å gi feedback aktivt til å bygge opp tillit og respekt omkring din person
 • Oppnå bedre resultater og relasjoner via den feedback du gir

Kursets undervisningsform

 • Kurset er en kombinasjon av teori og praksis.
 • Det er innlagt øvelser, som tar utgangspunkt i deltakernes hverdag for å sikre optimal læring og anvendelighet.

Tilbakemelding

May-Bente Høiland Lode

“”Tusen takk for ditt fokus, gode eksempler og konkrete verktøy. Du motiverer, utfordrer og inspirerer meg til å løfte meg selv, min jobb og mitt liv til et nytt nivå.” ”

Environmental advisor Avinor, Stavanger Lufthavn Sola

May-Bente Høiland Lode

“"Vi har hatt gleden av å ha en inspirerende workshop sammen med May-Bente Høyland Lode. Det var en meget bra opplevelse. Opplegget var profesjonelt og May Bente var enestående. Det har satt positive spor – Man kan ikke sette en prislapp på alt det positive det fører med seg"”

Sales Manager Infrastructure MacArtney

May-Bente Høiland Lode

“"May-Bente engasjerer, motiverer og inspirerer på et utrolig høyt nivå. Hun tar stoffet ned på et folkelig nivå og krydrer med konkrete historier som inspirerer til handling. May-Bente får mine varmeste anbefalinger"”

Deltaker på kurs og leder av Industri og Kompetanse

KURS: Kommunikasjon og konflikthandteringskurs

Hva kjennetegner den gode samtalen?

 • Hva er viktige samtale ferdigheter?   
 • Hva er god kommunikasjon?
 • Kommunikasjons trappa    
 • Summing og praktisk øvelse  

Tilbakemeldinger - på godt og vondt  

 • Aktiv lytting og god spørsmålsstilling
 • Psykologisk trygghet
 • Verdien av relasjoner, - slik bygges tillitsfulle relasjoner
 • Tilbakemeldinger som verktøy for utvikling
 • Mestring og verdsetting- handlekraftmodellen

Konflikthåndtering og den vanskelige samtalen

 • Om konflikt, en definisjon Konflikttrappa   
 • Konfliktens tre ingredienser
 • Kunnskap om respekt begrepet
 • Hva gjør en konflikt med deg?  
 • Hvordan forebygge konflikter
 •  Øvelser og praktiske oppgaver underveis

Tilbakemelding
3 dagers kommunikasjons og konflikthåndterings for 40 personer i Trøndelag (Det ble terningkast 6) 

«Tusen takk for et flott kurs. May- Bente var så inspirerende og hele programmet var helt strålende. Stemningen var god under hele kurset og jeg fikk masse påfyll av energi»
«Det er sjelden jeg får så mye energi etter å ha vært på kurs i 3 dager. Men du leverte og gjorde det inspirerende og kjekt med veksling mellom teori, øvelser og eksempel.»
«Jeg har vært på flere kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering, men dette er det beste. Du formidler stoffet på en måte som gjør det lett tilgjengelig. Vi forstår det liksom på en annen måte»
«Deltakerne var veldig aktiv og engasjerte og det tyder på at det var et flott kurs».
«May Bente har god kompetanse på temaet, så jeg hadde veldig god nytte av de tre dagene.
Hennes væremåte gjorde at de fleste også stilte spørsmål, kommenterte og lærte masse. Tusen takk for at du tok turen!»
kompetanseutvikling-bedrifter5

KURS: Coachandene ledarskap

Slik kan du som leder være med å heve kompetansen i din organisasjon ved å lære deg å skape engasjement  og resultater gjennom coaching.

Brukt på den rette måte er coaching et veldig effektivt verktøy til å skape motivasjon og få ut det beste i den enkelte medarbeider. Lær å skape engasjement & motivasjon med coaching som metode.

3 dagers kurs for ledere som ønsker å skape resultat, heve listen og få medarbeiderne til å vokse.

Kurset er for deg som ønsker å:

 • få engasjerte medarbeidere og heve kompetanse
 • lære verktøy til å få andre til å prestere og utvikles
 • utvikle ditt eget og andres potensiale

Kurset vil hjelpe deg med å

 • Skape delaktighet, ansvar og initiativ
 • Du lærer å delegere og gi ansvar til dine medarbeidere.
 • Du vil kunne se dine medarbeidere vokse, ved at du lar dem jobbe mer selvstendig
 • Du lærer å utvikle medarbeidere slik at de selv kan finne løsninger

Du kan glede deg til merkbare resultater når du integrerer coaching i din leder verktøykasse

 • Det skaper større engasjement og øker kompetansen
 • Gjennom en coachende lederstil får du medarbeidere som tar initiativ og jobber mer selvstendig.
 • det betyr at du får mer tid til å styrke organisasjonen på andre områder.

Med dette kurset kan du raskt gå inn i rollen som den coachende leder. Det kreves ingen forkunnskaper. Det kreves ingen forkunnskaper. Opplegget er veldig praktisk rettet og det gjør at du direkte etter kurset kan omsette dine kunnskaper i praksis. Du får Du får oppfølging under avslutningskurset. Gjennom oppfølgingen får du coaching og tilbakemelding på hvordan du kan ta ditt lederskap til et nytt nivå.

På kurset får du trene på coachingteknikker. Vi jobber i mindre grupper med ulike coachingøvelser. I tillegg får du individuell coaching av kurslederen.

Velkommen til et kurs som tar ditt lederskap til et nytt nivå!

Artikkel i Stavanger Aftenblad med intervju av deltakere på Coachingskolen- de gjør en bedre jobb med coaching


kompetanseutvikling-bedrifter3

KURS: Presentasjonsteknikk - bli trygg i formidlerrollen

Målet med kurset er:

 • å lære å forberede og gjennomføre presentasjoner med selvtillit og trygghet foran publikum
 • utvikle god formidlingsevne og variert bruk av virkemidler
 • lære å fange og engasjere sitt publikum
 • oppøve ferdigheter i strukturere og planlegge stoffet på en enkel måte

Innholdet i kurset er:

 • Slik planlegger du en presentasjon
 • Lær å takle nervøsitet
 • Trening i presentasjon
 • Hvordan håndtere vanskelige tilhørere
 • Få konstruktiv tilbakemelding og evaluering Innføring i retorikk og talekunst

Slik legges kurset opp:

 • Klasserom
 • Plenumsdiskusjoner
 • Coaching i grupper
 • Trening på framføring og bruk av video
kompetanseutvikling-bedrifter4

Tilbakemelding

Coachingpakker for bedrifter:

Coaching for ledere eller medarbeidere er et effektivt verktøy til å skape positive forandringer.

For ledere: Å være leder kan være utfordrende. Mange ledere bruker coach for å sortere tanker, få mer struktur, løse utfordringer og skape bedre resultater. Det er opp til den som blir coachet å bestemme temaet. Fokus er alltid på løsninger og muligheter. Coachingtimen ender som regel opp med ett eller flere arbeidsmål.

Vi har ulike pakker for leder. Noen ganger er det nok med et par coachingtimer for å komme videre, mens andre ganger kan det være nyttig med coaching over tid.

Coaching av en dyktig coach er kanskje det verktøyet som gir hurtigst faglig og personlig utvikling. En samarbeidsavtale over tid gir garanterte resultater. Ta kontakt med oss for en avtale!

May-Bente Høiland Lode

er utdannet lektor i pedagogikk med spesialkompetanse i motivasjon og ledelse. Hun har de siste 15 årene jobbet med leder- og medarbeiderutvikling i næringslivet, samtidig som hun har bygget opp motivasjonskurs for privatmarkedet, grunnlagt SMART akademiet og etablert sin egen Coach Mentor Utdannelse. May-Bente holder levende, inspirerende og tankevekkende foredrag og kurs som skaper forandring.

Deltakerne får konkrete redskaper de kan bruke til å øke livskvaliteten, snu tankegangen, få mer overskudd, energi og livsglede i hverdagen. 

Hun er målrettet, kreativ og energisk med glimt i øyet. Sertifisert Life Coach master fra Dublin, Coaching Success ved Success Intelligence, London og Future Leaders Program ved The Scottish Borders Council.

Høiland Lode er forfatter av Lykkekoden (Cappelen Damm 2014) og SMART for livet (Cappelen Damm 2016), samt sertifisert Suksess Coach, og har en helt spesiell kompetanse innen kommunikasjon, relasjoner og endring.»

Deltakerne får konkrete redskaper de kan bruke til å øke livskvaliteten, snu tankegangen, få mer overskudd, energi og livsglede i hverdagen. 

Hun er sertifisert Life Coach master fra Dublin, Coaching Success ved Success Intelligence, London og Future Leaders Program ved The Scottish Borders Council.

May-Bente er forfatter av Lykkekoden (Cappelen Damm 2014) og SMART for livet (Cappelen Damm 2016), samt sertifisert Suksess Coach, og har en helt spesiell kompetanse innen kommunikasjon, relasjoner og endring.

De siste 15 årene har hun coachet og kurset flere hundre kvinner, menn, ungdommer, ledere og medarbeidere. Med sprudlende entusiasme og glimt i øyet gir hun gjenkjennende eksempler og konkrete verktøy til økt arbeidsglede, mer livsglede og bedre prestasjoner.

Eksempler på tidligere kunder: Statoil, Avinor, Scan Tech, IVAR Stavanger Taxi, Time Kommune, NAV, Industri Energi, Norsk Landbruksrådgivning, Midbøe AS, Solland Elektro, Halliburton, Sund Kommune, MacArtney,

coachingpakker-simplero1

Tilbakemeldinger 

"Kjære May-Bente, du er et unikum! Du sprer entusiasme, glede, latter, styrke i hvert et ord. Du tar rommet å «fanger oss inn» Du er tilstede i øyeblikket og dette har du lært oss ved å være deg.  Du er en kursholder og mentor av stor karakter, du lærer og viser oss veien «within ourselfs» Nina

Har vært på et fantastisk inspirerende foredrag med May-Bente Høiland-Lode. Du trenger slettes ikke reise land og strand for å møte de beste foredragsholderne, så lenge de finnes i en by nær deg;-) Anbefales på det varmeste for alle som ønsker å bli inspirert og det beste ut av sin arbeidsdag”

"May-Bente er rå som coach, hun er den beste som finnes Hun utfordrer på en måte som gjør at jeg ser ting på en ny måte. Jeg er utdannet ingeniør og innkjøper og har tatt mange kurs og egentlig studert hele livet, men det å delta på May Bentes Coachingskole er det viktigste jeg har gjort. Som kursholder syns jeg May Bente er fantastisk. Hun har veldig mye energi, er veldig engasjer og sprudlende og det er smittende det humøret. Hun er veldig inspirerende og faglig dyktig". Nina Natvig

«May-Bente engasjerer, motiverer og inspirerer på et utrolig høyt nivå. Hun tar stoffet ned på et folkelig nivå og krydrer med konkrete historier som inspirerer til handling. May-Bente får mine varmeste anbefalinger» Leif Gunnar Rottem, leder Industri og Energi Kompetanse 

«Har vært foredrag med forfatter, coach og inspirator May-Bente Høiland Lode – imponerende dyktig og innsiktfull!! Har derfor fått øynene opp for en helt ny verden. Anbefales på det varmeste!

«May-Bente motiverer, utfordrer og inspirere meg til å løfte meg selv, min jobb og mitt liv til et nytt nivå» Angela Haug Environmental advisor Avinor Stavanger Lufthavn Sola 

kompetanseutvikling-bedrifter8